PELI™ AIR KOFERIUpoznajte najlakši premium Protector™ kofer na svijetu. Do 40% lakši* od ostalih kofera od polimera.
*težina navedena u specifikacijama pojedinog modela.

Peli™ Air koferi prvi su u seriji izvanredno projektiranih inovacija Peli-ja, pionira zaštitnih kofera.
Više od 40 godina Peli dizajnira i proizvodi najutjecajnije zaštitne kofere na svijetu.

Sa lansiranjem  Peli™ Air linije kofera, redefiniramo budućnost izvanrednim spojem laganog i čvrstog.

1485 Air kofer

1485 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1525 Air kofer

1525 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1535 Air kofer

1535 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1555 Air kofer

1555 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1557 Air kofer

1557 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1605 Air kofer

1605 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1607 Air kofer

1607 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1615 Air kofer

1615 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..

1637 Air kofer

1637 Air kofer

Upoznajte najlaganiji zaštitni kofer premium Protector™Do 40% lakši od ostalih kofera od polimeraPel..